Zamówienia publiczne

Naszą ofertę doradczą z zakresu Prawa zamówień publicznych kierujemy zarówno do zamawiających jak i do wykonawców. Zamawiającym służymy wszechstronną i profesjonalną pomocą w sprawnym, bezpiecznym i efektywnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia. Wykonawcom oferujemy wsparcie w zakresie przygotowania ofert, ubiegania się o zamówienia publiczne, korzystania ze środków ochrony prawnej oraz innych czynności pojawiających się w toku udziału w postępowaniu przetargowym.