O firmie

Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. jest spółką specjalizującą się w doradztwie z zakresu Prawa zamówień publicznych (patrz: zamówienia publiczne).
 

Oferujemy kompleksową obsługę doradczą i prawno-organizacyjną:

  • Podmiotów zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne.
  • firm i instytucji, których działalność opiera się o tematykę prawa farmaceutycznego oraz przepisów z zakresu wyrobów medycznych i produktów biobójczych
  • Podmiotów zagranicznych. 

Z naszych usług stale korzysta wiele podmiotów, tak zamawiających, jak i wykonawców: urzędy administracji państwowej i samorządowej, zakłady budżetowe, szkoły wyższe, szpitale, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty naukowe, spółki prawa handlowego, itd.

W ramach Forum Edukacyjnego Centrum Zamówień Publicznych realizujemy liczne projekty szkoleniowe adresowane do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych.