Formy współpracy

Z naszymi Klientami współpracujemy dobierając wcześniej najlepszą i najbardziej efektywną formę wzajemnej współpracy.

Doradztwo doraźne należy do najpopularniejszej z oferowanych przez CZP form współpracy. Usługi realizowane w ramach doradztwa doraźnego mogą być świadczone na podstawie umowy zawartej na czas trwania konkretnego postępowania o zamówienie publiczne, bądź też na podstawie jednorazowego zlecenia obejmującego wykonanie wskazanej przez Klienta czynności.

Wspólną cechą wszystkich usług realizowanych w ramach tej formy współpracy jest sposób rozliczania – kalkulowany wg stawki godzinowej. Klienci mają możliwość (po uprzedniej rozmowie z naszym konsultantem) określenia z góry czasochłonności, a co za tym idzie przewidywalnego kosztu konsultacji. Jeżeli zakres zlecenia jest trudny do ustalenia istnieje możliwość określenia maksymalnego kosztu danej usługi

Doradztwo stałe to oferta dla tych, dla których ważny jest szybki i bezpośredni dostęp do fachowych porad udzielanych przez ekspertów CZP. Zakres, czasochłonność stałego doradztwa oraz czas trwania umowy ustalany jest indywidualnie dla każdego Klienta. Wszystkim Wykonawcom korzystającym ze stałego doradztwa oferujemy bezpłatne konsultacje telefoniczne w czasie trwania umowy.

INFOLINIA CZP - 0 801 009 646.
Infolinia zapewnia szybką, fachową i efektywną pomoc we wszelkich sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz ubieganiem się o zamówienia.
Przystąpienie do programu poprzez wykupienie abonamentu uprawnia do uzyskania odpowiedzi na dowolną ilość pytań zadanych w czasie rozmów telefonicznych trwających łącznie do 60 minut tygodniowo, a także do konsultacji w naszej siedzibie w wymiarze 1 godziny miesięcznie (więcej o INFOLINII CZP).