Publikacje

Publikacje, przygotowane przez pracowników i współpracowników Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. 

 

 

10 lat Polski w UE z perspekty rynku zamówień publicznych.

Autor: Zrinka Perčić

Wyd. ZAMAWIAJĄCY. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE, NR 6/2014

Kryteria Oceny ofert - fakty i mity.

Autor: Zrinka Perčić

Wyd. ZAMAWIAJĄCY. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE, NR 3/2014

Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce - Modelowe klauzule społeczne środowiskowe.

Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe, str. 30-42.

Autor: Zrinka Perčić z Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o.

Wyd. CentrumCSR.PL 2014 r.

pobierz.pdf (1,15 MB)

(link do strony www) 

Ewaluacja rozwiązań stosowanych w celu oceny i wyboru ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego  w projektach drogowych i kolejowych w ramach POIiŚ wobec rozwiązań stosowanych w innych krajach członkowskich UE.

Autorzy: Agnieszka Rudolf, Dariusz Koba, Jerzy Radziwiłł, Róża Chybowska-Phlippe, Stanisław Czapran, Magda Daliga, Ignacy Kowalski, Sebastian Pałka, Paweł Pijanowski, Cezary Przybył, Justyna Ratajczak, Miachał Skorupski, Halina Strzelczyk, Anna Strzelczyk-Urbańska

 

Wyd. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 2014 r.

pobierz.pdf (2,4 MB)

Moment wykonania usługi budowlanej a podatek VAT.

Autor: Zrinka Perčić

Wyd. CENY, ZAMAWIANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, WACETOB, 4/2014

Zarządzanie zmianą w zamówieniach publicznych.

Autor: Zrinka Perčić

Wyd. ZAMAWIAJĄCY. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE, NR 2/2013

Grupa kapitałowa - rok doświadczeń w orzecznictwie KIO.

Autor: Zrinka Perčić

Wyd. CENY, ZAMAWIANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, WACETOB, 11/2013

 

Umowa o prace kosztorysowe.

Autor: Zrinka Perčić

Wyd. CENY, ZAMAWIANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, WACETOB, 11/2012

 

Kryteria oceny ofert - nowe podejście.

Autor: Zrinka Perčić

Wyd. CENY, ZAMAWIANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, WACETOB, 7-8/2012

 

Zakaz wskazywania konkretnych rozwiązań w dokunemtacji projektowej, w tym w przedmiarach oraz w STWiORB.

Autor: Zrinka Perčić

Wyd. CENY, ZAMAWIANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, WACETOB, 2/2012

Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Autorzy: Wojciech Adamczyk, Mariusz Bugalski, Janusz Dolecki, Joanna Gańko, Dariusz Koba, Bartosz Mąka, Janusz Niedziela, Zrinka Perčić, Marta Podedworna-Łuczak, Małgorzata Proksa-Binkowska, Rajmund Ryś, Tomasz Saganowski, Michał Skorupski, Halina Strzelczyk, Anna Strzelczyk-Urbańska, Artur Zaron

Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
(link do strony www)

pobierz pdf (13,1 MB)

Nowe podejście do zamówień publicznych - wyzwanie dla zamawiających - szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Autor: Dariusz Koba.

Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010 r.

pobierz pdf (5,6 MB)

Wybór wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Autor: Dariusz Koba.

Wyd. Ministerstwo Edukacji Narodowej 2010 r.

pobierz pdf (4,8 MB)

     

Udzielanie zamówień publicznych w zakresie działań informacyjno-promocyjnych (podręcznik).

Red. Dariusz Koba.
Autorzy: Zrinka Perčić, Mariusz Bugalski, Kinga Antonik, Anna Strzelczyk.

Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

pobierz pdf (1,3 MB)

Podręcznik Zamówień Publicznych.

Wyd. Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o.

Zamówienia sektorowe (poradnik).

Wyd. Urząd Zamówień Publicznych

pobierz pdf (0,8 MB)

Zamówienia na roboty budowlane (poradnik).

Wyd. Urząd Zamówień Publicznych

pobierz pdf (0.7 MB)

Zamówienia na dostawy i usługi (poradnik).

Wyd. Urząd Zamówień Publicznych

pobierz pdf (0,7 MB)

Zamówienia w służbie zdrowia – dokumenty przy dostawie leków.

Autor: A.A. Strzelczyk.

Wyd. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – DORADCA, NR 10/2005
 

Zamówienia w służbie zdrowia – dokumenty.

Autor: A.A. Strzelczyk.

Wyd. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – DORADCA, NR 7/2005