Misja

 

WIDZIELIŚMY WIĘCEJ PATRZYMY DALEJ WIEMY LEPIEJ
 • Zajmujemy się zamówieniami publicznymi od zawsze
  • Halinka Strzelczyk zaczynała od procedur Banku Światowego w 1992 roku
  • Darek Koba na pierwszym stażu był w 1993 roku
  • CZP istnieje od 1997 roku
 • Uczestniczyliśmy w setkach ważnych przetargów
  • Na roboty budowlane: drogi i autostrady, bloki energetyczne, obiekty kubaturowe
  • Na skomplikowane usługi: systemy informatyczne,
  • Na dostawy: sprzęt informatyczny, medyczny, środki transportu
 • Zbieramy doświadczenia innych
  • Analizujemy orzecznictwo: KIO, sądów, ETS, komisji orzekających
  • Analizujemy opinie, analizy, raporty
  • Uczymy się od uczestników naszych szkoleń, którzy dzielą się z nami swoim doświadczeniem

 

 • Uważamy, że procedura nie może służyć jedynie szybkiemu zawarciu umowy, lecz efektywnemu wykonaniu zamówienia
  • Żadnego zamówienia nie może uzyskać wykonawca niewiarygodny
  • Przetarg nie zawsze jest najwłaściwszym trybem udzielenia zamówienia
  • W wielu przypadkach cena nie powinna decydować o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • Pamiętamy o różnych reżimach odpowiedzialności zamawiającego, kontrolach, korektach finansowych
  • Jak wygrać spór przed KIO
  • Jak odpierać zarzuty organów kontroli
  • Jak nie utracić finansowania z funduszy UE
 • Bierzemy zawsze pod uwagę prawo wspólnotowe
  • Zamawiający odpowiada za przestrzeganie prawa wspólnotowego
  • Zawsze należy stosować wykładnię prowspólnotową ustawy Pzp
  • W przypadku sprzeczności – pierwszeństwo mają normy prawa UE
 • Jak efektywnie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia
  • Przewidywać wszystkie konsekwencje decyzji
  • Unikać błędów skutkujących odpowiedzialnością
  • Bronić się przed zarzutami, zarówno ze strony wykonawców, jak i kontroli
 • Jak przygotować umowę, aby efektywnie wykonać zamówienie
  • Rozsądnie przypisywać ryzyka
  • Określić zasady zarządzania zmianami
  • Ustanowić efektywne mechanizmy egzekwowania praw i obowiązków stron umowy
 • (dla wykonawców) Jak uzyskać zamówienie
  • Jak przygotować odpowiednią i najkorzystniejszą ofertę
  • Jak bronić swoich praw
  • Jak nie stracić na realizacji zamówienia