Współpraca

Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o., stale współpracuje z:

Forum Edukacyjnym Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. - w zakresie organizacji szkoleń i konferencji