Oferta dla Wykonawców

Wykonawcom oferujemy wszechstronną i profesjonalną pomocą w obronie przed własnymi błędami, nieuczciwą konkurencją oraz „niespodziankami” ze strony zamawiających.

Wykonawcom oferujemy następujące usługi:

  • Udzielanie kompleksowych konsultacji dotyczących systemu zamówień publicznych oraz bieżącej informacji nt. wszelkich zmian w systemie zamówień publicznych.
  • Opracowywanie analiz oraz ekspertyz związanych z uczestniczeniem wykonawców w postępowaniach o zamówienie publiczne.
  • Pomoc w procedurze ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:
    • analiza dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia, w tym projektów umów,
    • pomoc w trakcie przygotowywania oferty,
    • audyt wniosków i ofert składanych w postępowaniu o zamówienie publiczne.
  • Doradztwo w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej, w tym sporządzanie odwołań oraz zastępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.