Kurs złotego

Średnie kursy złotego w stosunku do euro w zamówieniach publicznych – historycznie i obecnie

 

Okres obowiązywania Średni kurs złotego w stosunku do euro Podstawa prawna
z dniem 1 stycznia 2016 r.
i aktualnie
4,1749 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2015 r., poz. 2254)
z dniem 1 stycznia 2014 r. 
do 31 grudnia 2015 r.
4,2249 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
z dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz.U z dnia 31 grudnia 2013 r., poz. 1692)
z dniem 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. 4,0196 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz.U Nr 282, poz. 1650)
z dniem 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. 3,839 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1796)
z dniem 1 stycznia 2008 r.
do 31 grudnia 2009 r.
3,8771 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 241, poz. 1763)
z dniem 25 maja 2006 r.
do 31 grudnia 2008 r.
4,3870 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
z dnia 22 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 87, poz. 610)
od 21 marca 2006 r.
do 24 maja 2006 r.
4,2009 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
z dnia 20 marca 2006 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 331)
Od 12 marca 2004 r.
do 20 marca 2006 r.
4,0468 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
z dnia 8 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 40, poz. 356)