Aktualności Kanał RSS

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów

W Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

W Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Pliki do pobrania