Aktualności Kanał RSS

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

W dniu 18 września 2009 r. Prezydent RP podpisał nowelizację uofp.

W dniu 18 września 2009 r. Prezydent RP podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 27 sierpnia 2009 r. ustawę o finansach publicznych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Tekst ustawy ze strony sejmu.