Aktualności Kanał RSS

Wpis od odwołania

Nowe rozporządzenie już obowiązuje.

W dniu 17 marca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 17 marca 2010 r. Nr 41, poz. 238.

Tekst rozporządzenia