Aktualności Kanał RSS

Zwrot wadium

Po wejściu w życie dużej nowelizacji przepisów o zamówieniach obowiązują inne reguły dotyczące zwrotu wadium.

Prosimy pamiętać o tym, że w postępowaniach wszczętych po 22 grudnia 2009 r., w których żądane było wadium, wadium należy zwrócić wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowaniu, z wyjątkiem wykonawcy, którego ofertę wybrano. Zdarza się zapomnieć o tym obowiązku, co grozi negatywnymi konsekwencjami dla zamawiającego i wykonawców.
Zamawiający, którzy prowadzą tzw. check listy czynności w postępowaniu powinni powyższy obowiązek dopisać do czynności wykonywanych po wyborze oferty najkorzystniejszej.