Aktualności Kanał RSS

22 grudzień 2010
Wybór wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości

Jest już dostępne kolejne opracowanie autorstwa Dariusza Koba, Prezesa CZP pt. Wybór wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości czytaj dalej

9 grudzień 2010
Nowy wzór Protokołu ZP

czytaj dalej

5 listopad 2010
Nowe podejście do zamówień publicznych - wyzwanie dla zamawiających - szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw

czytaj dalej

6 październik 2010
Nowelizacja ustawy Pzp 2011

W dniu 5 października 2010 r. przekazano do uzgodnień międzyresortowych „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych”. czytaj dalej

10 wrzesień 2010
Zmiana ustawy Pzp

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. czytaj dalej

5 lipiec 2010
Aktualny tekst jednolity ustawy Pzp

W dniu 25 czerwca 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 113, poz. 759 zostało opublikowane obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2010 r. Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych czytaj dalej

8 czerwiec 2010
Ograniczone zastosowanie opozycji

czytaj dalej

7 czerwiec 2010
Zwrot wadium

Po wejściu w życie dużej nowelizacji przepisów o zamówieniach obowiązują inne reguły dotyczące zwrotu wadium. czytaj dalej

10 maj 2010
Nowa odsłona serwisu www.czp.com.pl

czytaj dalej

23 kwiecień 2010
Wpis od odwołania

Nowe rozporządzenie już obowiązuje. czytaj dalej

18 styczeń 2010
Nowy kurs euro wobec złotego

Ogłoszono nowy średni kurs euro wobec złotego. czytaj dalej

18 styczeń 2010
Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów

W Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane czytaj dalej

18 styczeń 2010
Duża nowelizacja

"Duża" nowelizacja ogłoszona w Dzienniku Ustaw. czytaj dalej

17 styczeń 2010
Mała nowelizacja

"Mała" nowelizacja weszła w życie. czytaj dalej

12 styczeń 2010
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

W dniu 18 września 2009 r. Prezydent RP podpisał nowelizację uofp. czytaj dalej