Aktualności Kanał RSS

13 grudzień 2011
Nowe progi w dyrektywach

czytaj dalej

1 wrzesień 2011
Nowe wzory ogłoszeń do TED

czytaj dalej

29 czerwiec 2011
Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych.

czytaj dalej

26 maj 2011
Inne niż cena obowiązkowe kryteria przy zakupie samochodów – nowe rozporządzenie już obowiązuje

czytaj dalej

26 kwiecień 2011
Wyszukiwarka wyroków - SzuKIO

czytaj dalej

15 kwiecień 2011
Nowelizacja podpisana przez Prezydenta

Prezydent RP podpisał budzącą kontrowersję ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych odnoszącą się do przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia czytaj dalej

23 marzec 2011
Senat uchwalił kontrowersyjną zmianę ustawy Pzp

czytaj dalej

15 marzec 2011
Konferencja: Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki - systemowe rozwiązania w świetle nowych regulacji prawnych

Warszawa, 5 kwietnia 2011 r. czytaj dalej

15 marzec 2011
Wyraźmy swoją opinię! Zielona Księga dotycząca modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych jest dostępna do konsultacji.

czytaj dalej

4 marzec 2011
Nowe rozporządzenie

Zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. czytaj dalej

4 marzec 2011
Kontrowersyjna nowelizacja ustawy Pzp

czytaj dalej

23 luty 2011
Trzecia zmiana przepisów ustawy Pzp w 2011 roku weszła w życie

czytaj dalej

28 styczeń 2011
Zmiany w przepisach ustawy Pzp

Zwracamy uwagę, iż w dniu 2 stycznia 2011 r. weszła w życie zmiana (...) czytaj dalej

28 styczeń 2011
Nowe podejście do zamówień publicznych – materiał konferencyjny

Udostępniamy Państwu materiał z konferencji PARP i UZP, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2010 r. czytaj dalej