Aktualności Kanał RSS

14 grudzień 2012
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp wykracza poza dopuszczalne ramy prawne określone art. 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) dyrektywy klasycznej czytaj dalej

10 grudzień 2012
Kolejne nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wydane w związku z opublikowaniem nowelizacji ustawy Pzp

czytaj dalej

7 grudzień 2012
Nowe rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydane w związku z opublikowaniem nowelizacji ustawy Pzp

czytaj dalej

20 listopad 2012
Nowelizacja ustawy Pzp opublikowana!

czytaj dalej

7 listopad 2012
Nowelizacja podpisana przez Prezydenta

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 listopada 2012 r. podpisał ustawę z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. czytaj dalej

16 październik 2012
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

czytaj dalej

5 październik 2012
Prace Senatu RP nad ustawą zmieniającą przepisy o zamówieniach publicznych

czytaj dalej

5 październik 2012
Inicjatywa Senatu w zakresie wprowadzenia w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nowego wyłączenia przedmiotowego z reżimu zamówień publicznych.

czytaj dalej

2 październik 2012
Prace nad zmianą ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

czytaj dalej

19 wrzesień 2012
Krótki przegląd zmian ustawy Pzp niezwiązanych z implementacją dyrektywy obronnej.

czytaj dalej

17 wrzesień 2012
Sejm uchwalił nowelizację ustawy Pzp

czytaj dalej

30 maj 2012
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2012 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. czytaj dalej

20 kwiecień 2012
Szanse i zagrożenia w zamówieniach publicznych.

Zapraszamy na 5 dniowe warsztaty dla zamawiających i wykonawców. czytaj dalej

7 luty 2012
Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

czytaj dalej

20 styczeń 2012
Odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

czytaj dalej

4 styczeń 2012
Uchwały Sądu Najwyższego dotyczące stawki podatku VAT w ofertach

20 października 2011 r. Sąd Najwyższy podjął dwie jednobrzmiące uchwały (sygn. akt III CZP 52/11 i III CZP 53/11) dotyczące stawki podatku VAT w ofertach. czytaj dalej

3 styczeń 2012
Zmiana rozporządzeń dot. kursu euro oraz progów unijnych

czytaj dalej