Aktualności Kanał RSS

Ograniczone zastosowanie opozycji

Stosownie do obecnie obowiązujących regulacji dotyczących środków ochrony prawnej, Zamawiający lub Odwołujący mogą zgłaszać opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy do postępowania odwoławczego. Opozycję wnosi się wyłącznie wówczas, gdy kwestionowany jest sam interes wykonawcy zgłaszającego przystąpienie w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. W drodze opozycji nie mogą być podważane jakiekolwiek inne aspekty, które chciałby podnieść Zamawiający lub Odwołujący w stosunku do zgłaszającego przystąpienie.