Aktualności Kanał RSS

Zmiana ustawy Pzp

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

W dniu 6 sierpnia 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 161, poz. 1078 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Powyższa zmiana ustawy Pzp wchodzi w życie z dniem 16 września 2010 r.

Zmiana przepisów dotyczy znowelizowania art. 4 pkt 13 ustawy Pzp w zakresie udzielania zamówień instytucjom gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcję organu założycielskiego tej instytucji.
 

Pliki do pobrania