Aktualności Kanał RSS

Nowelizacja ustawy Pzp 2011

W dniu 5 października 2010 r. przekazano do uzgodnień międzyresortowych „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Przygotowywana nowelizacja ma na celu implementację dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Dlatego też część pierwsza dokumentu, którego treść zamieszczamy poniżej, obejmuje zmiany niezbędne dla implementacji powyższej dyrektywy obronnej.

Jednocześnie przygotowywane są zmiany przepisów ustawy Pzp, które nie wynikają z konieczności implementacji przepisów unijnych. Zawarto je w części drugiej załączonego dokumentu.

Autorzy nowelizacji zmierzają do:

  • zwiększenia racjonalności wydatkowania środków publicznych w oparciu o ustawę Pzp,
  • wsparcia rozwiązań innowacyjnych,
  • wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw,
  • zwiększenia elektronizacji zamówień publicznych,
  • zwiększenia ochrony praw pracowniczych w zamówieniach publicznych,
  • poszerzenia wartości rynku zamówień publicznych otwartych na konkurencję,
  • zwiększenia przejrzystości systemu zamówień publicznych oraz
  • ochrony prawidłowości udzielania zamówień publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem (źródło: www.uzp.gov.pl).
 

Pliki do pobrania