Aktualności Kanał RSS

Nowe podejście do zamówień publicznych - wyzwanie dla zamawiających - szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw

W dniu 29 października 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zamieściła na swojej stronie internetowej (http://parp.gov.pl/index/more/18204) publikację pt. "Nowe podejście do zamówień publicznych - wyzwanie dla zamawiających - szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw", której autorem jest Pan Dariusz Koba.

Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydawcą podręcznika jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Publikacja ma przyczynić się do upowszechnienia nowego podejścia do zamówień publicznych, którego założenia zawiera dokument rządowy: „Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2008 r.
Zawiera ona wskazówki, jak w praktyce realizować nowe podejście do zamówień publicznych, czyli uwzględniać w procesie udzielania zamówień aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne i informatyczne. Chodzi o to, aby efektem przeprowadzenia postępowania nie było jedynie udzielenie zamówienia, ale także osiągnięcie szerszych celów i wartości, jak:

  • wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw,
  • promowanie innowacji,
  • promowanie rozwiązań przyjaznych środowisku,
  • upowszechnianie stosowania narzędzi elektronicznych w zamówieniach publicznych oraz
  • uwzględnienie kwestii społecznych w zamówieniach publicznych.

Dariusz Koba proponuje przyjęcie nowego spojrzenia na kwestie:

  1. opisu przedmiotu zamówienia i przygotowanie postępowania,
  2. trybu udzielenia zamówienia,
  3. warunków udziału w postępowaniu,
  4. istotnych postanowień umowy.

Nowe podejście „to wyzwanie zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców”, wymaga patrzenia „szerzej i dalej”.

Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury tej publikacji. 

Pliki do pobrania