Aktualności Kanał RSS

Wybór wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości

Jest już dostępne kolejne opracowanie autorstwa Dariusza Koba, Prezesa CZP pt. Wybór wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych wydało publikację pod tytułem „Wybór wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości”.
Publikacja wyjaśnia zasady udzielania zamówień, korzystając z dorobku nie tylko polskiej doktryny i orzecznictwa, ale i instytucji UE. Zawiera ona ponadto praktyczne informacje dotyczące wyboru wykonawcy i zawarcia umowy na realizację zamówienia.
Jest ona skierowana przede wszystkim do beneficjentów środków unijnych, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w całej rozciągłości, a jedynie zasad wymienionych w art. 3 ust. 3 tejże ustawy.
Mamy nadzieję, że powyższa publikacja przybliży Państwu pozornie łatwe zagadnienie wydatkowania środków publicznych w oparciu wyłącznie o zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Autorem tekstu zawartego w publikacji jest Dariusz Koba.

Pliki do pobrania