Aktualności Kanał RSS

Nowe podejście do zamówień publicznych – materiał konferencyjny

Udostępniamy Państwu materiał z konferencji PARP i UZP, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2010 r.

 W dniu 7 grudnia 2010 r. odbyła się konferencja inaugurująca działania szkoleniowe i doradcze w projekcie systemowym POKL realizowanym w partnerstwie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędu Zamówień Publicznych Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednym z prelegentów był Dariusz Koba, Prezes CZP, który omówił Szanse i trudności wynikające z wdrażania nowego podejścia dla zamawiających i wykonawców - małych i średnich przedsiębiorstw. W swoim wystąpieniu wskazał na bariery, jakie napotykają MŚP w ubieganiu się o udzielenie zamówienia oraz na kierunki działań, które mogą wpłynąć na ułatwienie dostępu temu sektorowi przedsiębiorców do zamówień publicznych.

Materiał z wystąpienia Dariusza Koba jest dostępny na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, oraz w załączniku poniżej.
 

Pliki do pobrania