Aktualności Kanał RSS

Trzecia zmiana przepisów ustawy Pzp w 2011 roku weszła w życie

Informujemy, iż  23 lutego 2011 r. weszła w życie zmiana art. 4 pkt 2a) ustawy Pzp. Wprowadziła ją ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 143). Zmiana ta poszerza zakres zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego wyłączonych spod stosowania ustawy Pzp. Zgodnie z nowym przepisem:

„Ustawy nie stosuje się do zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w części dotyczącej:
- otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym,
- pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej oraz refinansowania akcji kredytowej;”.

Pliki do pobrania