Aktualności Kanał RSS

Senat uchwalił kontrowersyjną zmianę ustawy Pzp

17 marca 2011 r. Senat przyjął ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczącą dodania nowej przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawa została przyjęta w brzmieniu uchwalonym przez Sejm i w najbliższym czasie zostanie przekazana Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do podpisu.

O kontrowersjach związanych z przedmiotową nowelizacją pisaliśmy w informacji z dnia 4 marca 2011 r.

Pliki do pobrania