Aktualności Kanał RSS

Nowe wzory ogłoszeń do TED

Od 16 września 2011 r. publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy dokonywać zgodnie z nowymi wzorami ogłoszeń wprowadzonymi rozporządzaniem KE 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005.

Źródło: www.uzp.gov.pl
 

Pliki do pobrania