Aktualności Kanał RSS

Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. wspólnie z DHV Polska, opracowało pod kątem merytorycznym i graficznym Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat procesu inwestycyjnego - od powstania pomysłu na projekt, poprzez planowanie i realizację, aż po ewaluację osiągniętych rezultatów. Podręcznik został napisany głównie z myślą o inwestorach sektora publicznego, ale stanowi również pomoc dla podmiotów sektora prywatnego, planujących nawiązać współpracę z sektorem publicznym, w celu realizacji zadań publicznych.

Jego celem jest przedstawienie potencjalnym inwestorom procesu inwestycyjnego w taki sposób, aby potrzebę publiczną realizowali w sposób jak najbardziej efektywny. Każdy etap procesu omawiany jest „krok po kroku”, na licznych przykładach, z określeniem praw i obowiązków stron, informacjami na temat ścieżki postępowania w przypadku stosowania procedury administracyjnej, omówieniem kolejności działań na schematach logicznych oraz odniesieniem do przepisów prawa, zarówno krajowego, jak i wspólnotowego.

• Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
• Wartość kontraktu: 395 000,00 PLN