Aktualności Kanał RSS

Nowe progi w dyrektywach

Z dniem 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające dyrektywy 20114/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 319/43 w dniu 2.12.2011).


Dotychczasowe wartości progów:

125 000 euro, 193 000 euro oraz 4 845 000 euro

zmieniają się odpowiednio:

130 000 euro, 200 000 euro oraz 5 000 000 euro.


Jednocześnie informujemy, iż w dniu 3 grudnia 2012 r. opublikowany został Komunikat Komisji Równowartość progów określonych w dyrektywach 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2011/C 353/01). Komunikat ten zawiera wartości kwot w walutach krajowych innych niż euro, którym odpowiadają wartości wszelkich progów określone w dyrektywach:

130 000 euro – 522 548 PLN,
200 000 euro – 803 920 PLN,
5 000 000 euro – 20 098 000 PLN,

a także:

80 000 euro – 321 568 PLN,
400 000 euro – 1 607 840 PLN,
1 000 000 euro – 4 019 600 PLN.

Źródło: www.uzp.gov.pl
 

Pliki do pobrania