Aktualności Kanał RSS

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Zapraszamy do udziału w całkowicie nowym szkoleniu, organizowanym przez Forum Edukacyjne CZP sp. z  o.o., poświęconym odpowiedzialności w sytuacji naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szkolenie adresowane jest do pracowników Zamawiajacego - kierowników jednostek zamawiających, członków komisji przetargowych oraz osób wykonujących poszczególne zadania na kolejnych etapach udzielania zamówień publicznych, w tym finansowanych ze środków Unii Eurpoejskiej.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest tutaj.