Aktualności Kanał RSS

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Pzp

dniu 14 września 2012 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Tekst ustawy został przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. W ww. ustawie nowelizującej przepisy o zamówieniach publicznych przewiduje się wdrożenie zmian, które są konieczne z uwagi na implementację tzw. dyrektywy obronnej (2009/81/WE) oraz wprowadzenie szeregu zmian niezwiązanych z implementacją ww. dyrektywy.

Materiały dotyczące przebiegu prac sejmowych można znaleźć na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=455