Aktualności Kanał RSS

Prace nad zmianą ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Obecnie trwają prace rządowe nad ustawą o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy Kodeks postepowania cywilnego. Przebieg prac można śledzić na stronie: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/47800

Aktualnie został opracowany projekt założeń projektu ww. ustawy.

Dla zamówień publicznych istotne są losy przepisu art. 34 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Obecne założenia zmian zmierzają do wprowadzenia:

  • jednej opłaty stałej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia bez względu na to kiedy te czynności zostały podjęte (tj. przed otwarciem ofert, czy po otwarciu ofert). Opłata będzie równa pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga;
  • odrębnej opłaty stosunkowej (5% wartości przedmiotu zaskarżenia, jednak nie więcej niż 100.000,00 zł) w zakresie skarg dotyczących orzeczenia przez KIO kary finansowej lub rozstrzygnięcia KIO o kosztach postępowania odwoławczego.