Aktualności Kanał RSS

Nowe rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydane w związku z opublikowaniem nowelizacji ustawy Pzp

W Dzienniku Ustaw RP dnia 4 grudnia 2012 r. zostały opublikowane dwa rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydane w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi:

  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Poz. 1361),
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Poz. 1360).

Wyżej wymienione rozporządzenia wejdą w życie wraz z ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, tj. 20 lutego 2013 r.

Oba rozporządzenia wiążą się bezpośrednio z nową regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącą zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Sama wartość dotychczasowych progów unijnych nie ulega zmianie.

Pliki do pobrania