Aktualności Kanał RSS

Wejście w życie nowelizacji Pzp i sześciu rozporządzeń!

Przypominamy, iż w dniu 20 lutego 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271).
Wraz z ww. nowelizacją ustawy Pzp w dniu dzisiejszym w życie weszły także następujące rozporządzenia wykonawcze do ustawy Pzp:

 1. Rozporządzenia z lutego 2013 r. a mianowicie:
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231). (pobierz treść)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (poz. 232). (pobierz treść)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (poz. 233). (pobierz treść)
 2. Rozporządzenia z grudnia 2012 r. a mianowicie:
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (poz. 1360). (pobierz treść)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (poz. 1361). (pobierz treść)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (poz. 1372). (pobierz treść)
    

Pliki do pobrania