Aktualności Kanał RSS

RynekInfrastruktury.pl - NIK zaleca: Więcej FIDIC-a

Zachęcamy do zapoznania się z opinią Pana Dariusza Koba nt. stosowania warunków kontaktu FIDIC, zaprezentowaną w trakcie konferencji Polskiego Kongresu Drogowego „Consensus facit legem”.

– Stosowanie warunków kontraktu FIDIC jest nie tylko implementacją przepisów Kodeksu cywilnego, ale również nie narusza zasad zamówień publicznych, w szczególności: zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie oraz nie dochodzi do zmiany umowy w stosunku do treści oferty, ewentualnie dochodzi do zmiany, której okoliczności i warunki zostały szczegółowo określone w umowie – stwierdził Dariusz Koba w prezentacji podczas konferencji Polskiego Kongresu Drogowego „Consensus facit legem”. Czytaj więcej

Źródło: www.rynek infrastruktury.pl (fot. PKD)

Czytaj także na stronie Polskiego Kongresu Drogowego.