Aktualności Kanał RSS

24 grudnia 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Pzp dot. podwykonawstwa

24 grudnia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja ta dotyczy kwestii podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. Została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 9 grudnia 2013 r.

Jak wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji, jest ona odpowiedzią na coraz częstsze przypadki nieuregulowania lub nieterminowego regulowania należności za świadczenia wykonane przy realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane przez podwykonawców. Stąd też jej podstawowym celem jest uregulowanie podwykonawstwa w zamówieniach publicznych w taki sposób, aby zagwarantować podmiotom nie mającym statusu wykonawcy (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom) pełnej i terminowej zapłaty należnego im wynagrodzenia.

Ustawodawca założył także, iż nowe rozwiązania ustawy Pzp będą służyć także m.in.:

  • poprawieniu jakości w zamówieniach publicznych poprzez wybór wykonawców mających odpowiedni potencjał (w szczególności podwykonawczy),
  • wzmocnieniu bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych,
  • ograniczeniu ryzyka pojawiania się sporów na linii zamawiający – wykonawca – podwykonawca – dalszy podwykonawca na etapie realizacji zamówień publicznych.

Źródło: www.uzp.gov.pl 

Ponadto zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie wszystkich zmian wprowadzonych ww. ustawą ze wskazaniem na praktyczne konsekwencje ich zastosowania. Więcej informacji o szkoleniu pod tym linkiem: http://www.forum.czp.com.pl/szkolenia,38,termin,77.html

Pliki do pobrania