Aktualności Kanał RSS

Nowe rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254)

(więcej)