Aktualności Kanał RSS

Nowe rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady MInistrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2263)

(więcej)