Aktualności Kanał RSS

Letnia Akademia Zamówień Publicznych 2016

"Zamówienia publiczne po nowelizacji. Warsztaty dla praktyków" 22-26 sierpnia 2016 r. Kazimierz Dolny

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez Koba Consulting Group we współpracy z Forum Edukacyjnym CZP 5-dniowych warsztatach poświęconych ostatnim zmianom w ustawie Prawo zamówień publicznych. W programie zajęć m.in.:

- Nowe postanowienia SIWZ – wzorcowe klauzule konieczne do wprowadzenia
- Formułowanie warunków udziału, w tym badanie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców
- JEDZ – praktyka wypełniania i analizy jednolitego dokumentu
- Klauzule społeczne – przykłady i zasady ich stosowania
- Wymagania dotyczące łańcucha dostaw – jak nie kupować bubli

a także bonus

- Nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS oraz FS przygotowane przez MR, w tym zasady wyboru oferty w procedurach podprogowych (20-50 tys. zł i >50 tys. zł) i wskazówki w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Pzp.

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem

http://www.koba-consulting.pl/letnia-akademia-zamowien-publicznych-2016-r