Aktualności Kanał RSS

12 lipiec 2016
11 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

czytaj dalej

16 czerwiec 2016
Letnia Akademia Zamówień Publicznych 2016

"Zamówienia publiczne po nowelizacji. Warsztaty dla praktyków" 22-26 sierpnia 2016 r. Kazimierz Dolny czytaj dalej

4 styczeń 2016
Nowe rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro

czytaj dalej

4 styczeń 2016
Nowe rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów

czytaj dalej

29 grudzień 2015
Nowy tekst jednolity ustawy Pzp

czytaj dalej

26 październik 2015
Rzeczpospolita wyd. nr 250 z dnia 26.10.2015 r.: "Liczne nowelizacje nie poprawiły przetargów".

czytaj dalej

22 czerwiec 2015
IX Konferencja Hospital Management

czytaj dalej

27 maj 2015
III POLSKI KONGRES PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

czytaj dalej

3 grudzień 2014
II POLSKI KONGRES PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2014

czytaj dalej

22 październik 2014
19 października br. weszła w życie nowelizacja ustawy Pzp

czytaj dalej

3 październik 2014
24 września 2014 r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów

czytaj dalej

5 wrzesień 2014
29 sierpnia Sejm uchwalił nowelizację ustawy Pzp

W dniu 29 sierpnia 2014 r., po rozpatrzeniu poprawek Senatu, Sejm uchwalił ustawę zmieniającą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta RP. W życie wejdzie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. czytaj dalej

17 kwiecień 2014
Pzp zostaje podwyższony z dotychczasowych 14.000 euro do 30.000 euro!!

Z dniem 16.04.2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Pzp z dnia 14 marca 2014 r. (Dz.U. z 1 kwietnia 2014 r. poz. 423) na mocy której próg stosowania ustawy Pzp zostaje podwyższony z dotychczasowych 14.000 euro do 30.000 euro!! czytaj dalej

11 styczeń 2014
Sprawozdania o zamówieniach udzielonych w roku 2013 wg nowego rozporządzenia!

czytaj dalej

10 styczeń 2014
Zmiana rozporządzeń dot. kursu euro oraz progów unijnych

czytaj dalej

18 grudzień 2013
Nowe progi w dyrektywach

czytaj dalej

13 grudzień 2013
24 grudnia 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Pzp dot. podwykonawstwa

czytaj dalej

2 październik 2013
Nowelizacje ustawy Pzp, które weszły w życie we wrześniu 2013 r.

czytaj dalej

19 sierpień 2013
Nowy tekst jednolity ustawy Pzp

czytaj dalej

10 lipiec 2013
Rada Ministrów przyjęła projekt kolejnej nowelizacji ustawy Pzp

czytaj dalej

21 czerwiec 2013
RynekInfrastruktury.pl - NIK zaleca: Więcej FIDIC-a

czytaj dalej

2 marzec 2013
Nowe wzory ogłoszeń

czytaj dalej

20 luty 2013
Wejście w życie nowelizacji Pzp i sześciu rozporządzeń!

czytaj dalej

8 styczeń 2013
Zmiana przepisów o zamówieniach publicznych w zw. ze zmianą Prawa pocztowego

czytaj dalej

14 grudzień 2012
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp wykracza poza dopuszczalne ramy prawne określone art. 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) dyrektywy klasycznej czytaj dalej

10 grudzień 2012
Kolejne nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wydane w związku z opublikowaniem nowelizacji ustawy Pzp

czytaj dalej

7 grudzień 2012
Nowe rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydane w związku z opublikowaniem nowelizacji ustawy Pzp

czytaj dalej

20 listopad 2012
Nowelizacja ustawy Pzp opublikowana!

czytaj dalej

7 listopad 2012
Nowelizacja podpisana przez Prezydenta

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 listopada 2012 r. podpisał ustawę z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. czytaj dalej

16 październik 2012
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

czytaj dalej

5 październik 2012
Prace Senatu RP nad ustawą zmieniającą przepisy o zamówieniach publicznych

czytaj dalej

5 październik 2012
Inicjatywa Senatu w zakresie wprowadzenia w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nowego wyłączenia przedmiotowego z reżimu zamówień publicznych.

czytaj dalej

2 październik 2012
Prace nad zmianą ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

czytaj dalej

19 wrzesień 2012
Krótki przegląd zmian ustawy Pzp niezwiązanych z implementacją dyrektywy obronnej.

czytaj dalej

17 wrzesień 2012
Sejm uchwalił nowelizację ustawy Pzp

czytaj dalej

30 maj 2012
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2012 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. czytaj dalej

20 kwiecień 2012
Szanse i zagrożenia w zamówieniach publicznych.

Zapraszamy na 5 dniowe warsztaty dla zamawiających i wykonawców. czytaj dalej

7 luty 2012
Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

czytaj dalej

20 styczeń 2012
Odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

czytaj dalej

4 styczeń 2012
Uchwały Sądu Najwyższego dotyczące stawki podatku VAT w ofertach

20 października 2011 r. Sąd Najwyższy podjął dwie jednobrzmiące uchwały (sygn. akt III CZP 52/11 i III CZP 53/11) dotyczące stawki podatku VAT w ofertach. czytaj dalej

3 styczeń 2012
Zmiana rozporządzeń dot. kursu euro oraz progów unijnych

czytaj dalej

13 grudzień 2011
Nowe progi w dyrektywach

czytaj dalej

1 wrzesień 2011
Nowe wzory ogłoszeń do TED

czytaj dalej

29 czerwiec 2011
Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych.

czytaj dalej

26 maj 2011
Inne niż cena obowiązkowe kryteria przy zakupie samochodów – nowe rozporządzenie już obowiązuje

czytaj dalej

26 kwiecień 2011
Wyszukiwarka wyroków - SzuKIO

czytaj dalej

15 kwiecień 2011
Nowelizacja podpisana przez Prezydenta

Prezydent RP podpisał budzącą kontrowersję ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych odnoszącą się do przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia czytaj dalej

23 marzec 2011
Senat uchwalił kontrowersyjną zmianę ustawy Pzp

czytaj dalej

15 marzec 2011
Konferencja: Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki - systemowe rozwiązania w świetle nowych regulacji prawnych

Warszawa, 5 kwietnia 2011 r. czytaj dalej

15 marzec 2011
Wyraźmy swoją opinię! Zielona Księga dotycząca modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych jest dostępna do konsultacji.

czytaj dalej

4 marzec 2011
Nowe rozporządzenie

Zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. czytaj dalej

4 marzec 2011
Kontrowersyjna nowelizacja ustawy Pzp

czytaj dalej

23 luty 2011
Trzecia zmiana przepisów ustawy Pzp w 2011 roku weszła w życie

czytaj dalej

28 styczeń 2011
Zmiany w przepisach ustawy Pzp

Zwracamy uwagę, iż w dniu 2 stycznia 2011 r. weszła w życie zmiana (...) czytaj dalej

28 styczeń 2011
Nowe podejście do zamówień publicznych – materiał konferencyjny

Udostępniamy Państwu materiał z konferencji PARP i UZP, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2010 r. czytaj dalej

22 grudzień 2010
Wybór wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości

Jest już dostępne kolejne opracowanie autorstwa Dariusza Koba, Prezesa CZP pt. Wybór wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości czytaj dalej

9 grudzień 2010
Nowy wzór Protokołu ZP

czytaj dalej

5 listopad 2010
Nowe podejście do zamówień publicznych - wyzwanie dla zamawiających - szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw

czytaj dalej

6 październik 2010
Nowelizacja ustawy Pzp 2011

W dniu 5 października 2010 r. przekazano do uzgodnień międzyresortowych „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych”. czytaj dalej

10 wrzesień 2010
Zmiana ustawy Pzp

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. czytaj dalej

5 lipiec 2010
Aktualny tekst jednolity ustawy Pzp

W dniu 25 czerwca 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 113, poz. 759 zostało opublikowane obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2010 r. Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych czytaj dalej

8 czerwiec 2010
Ograniczone zastosowanie opozycji

czytaj dalej

7 czerwiec 2010
Zwrot wadium

Po wejściu w życie dużej nowelizacji przepisów o zamówieniach obowiązują inne reguły dotyczące zwrotu wadium. czytaj dalej

10 maj 2010
Nowa odsłona serwisu www.czp.com.pl

czytaj dalej

23 kwiecień 2010
Wpis od odwołania

Nowe rozporządzenie już obowiązuje. czytaj dalej

18 styczeń 2010
Nowy kurs euro wobec złotego

Ogłoszono nowy średni kurs euro wobec złotego. czytaj dalej

18 styczeń 2010
Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów

W Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane czytaj dalej

18 styczeń 2010
Duża nowelizacja

"Duża" nowelizacja ogłoszona w Dzienniku Ustaw. czytaj dalej

17 styczeń 2010
Mała nowelizacja

"Mała" nowelizacja weszła w życie. czytaj dalej

12 styczeń 2010
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

W dniu 18 września 2009 r. Prezydent RP podpisał nowelizację uofp. czytaj dalej